Administrace - číselníky


Správa aktivit

Zde můžete vkládat, upravovat a mazat jednotlivé aktivity. Tyto aktivity jsou pevně spojeny s místem, kde se konají. Proto dříve než začnete zadávat nové akce musíte mít založené místo, viz správa míst.

Význam jednotlivých polí ve formuláři

 • Akce – název akce
 • Doba trvání – čas v minutách určující délku akce, používejte 15 minutové intervaly
 • Místo – seznam nadefinovaných míst v předchozím kroku.
 • Popis – popis akce
 • Počet míst – počet klientů, kteří se mohou přihlásit na tuto akci
 • Počet kreditů – počet kreditů, které se odečtou/přičtou pokud si klient objedná/zruší tuto akci.
 • Instruktor/lektor – Jméno osoby která je za tuto akci zodpovědná
 • Aktivní – zda se má akce zobrazit

Pokud si necháte definované aktivity vypsat, je možné je filtrovat podle místa do kterého akce patří.

Kde najdu

Plovoucí menu - Aktivity


REZERVACE
 • Otevřené lekce
 • Uzavřené kurzy
 • Vybrané služby
 • Dárkové poukazy
PROVOZOVATEL