Zpravodaj


Import e-mailů

Počet příjemců zpravodaje

Na hlavní stránce se zpravodaji vidíte informaci o přihlášených klientech do zpravodaje. Pokud odešlete zpravodaj, bude rozeslán tomuto počtu uživatelů.

Formát zadávání e-mailů

Pro jednoduchou manipulaci s e-maily jsme vám připravili funkci Import. Pomocí této funkce můžete nahrát do systému e-mailové adresy na které potom můžete rozesílat zpravodaje.

Pro vložení e-mailových adres můžete využít dvou formátů:

  • CSV – kde jsou e-maily v jednom řádku a jsou odděleny středníkem
  • Odřádkování – každý e-mail je na samostatném řádku


REZERVACE
  • Otevřené lekce
  • Uzavřené kurzy
  • Vybrané služby
  • Dárkové poukazy
PROVOZOVATEL