Využití cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že webové stránky rezervačního systému Chytrá rezervace využívají pro svoji činnost soubory cookies.

Rezervační systém Chytrá rezervace nevyužívá cookies k jiným, než čistě technickým účelům. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.