Asistenti

Automatické kopírování rozvrhu hodin

Představujeme vám funkci, která vám usnadní práci při kopírování rozvrhu hodin na další týdny. Věnujte prosím svůj čas těmto informacím, předejte tak chybám při nezkopírování dalšího rozvrhu.


K čemu slouží

Slouží k pravidelnému kopírování vybraného rozvrhu hodin na další týden.


Jak se nastavuje

Nastavení provádí administrátor, pro nastavení nás kontaktujte.
Můžete si zvolit, který týden se kopíruje a o kolik týdnů se vybraný týden posune.
Například se zkopíruje aktuální týden (1.11. – 7.11.) o 4 týdny (29.11. – 5.12.).
Parametry, které potřebujeme pro nastavení:

  • rozvrh hodin který se má kopírovat
  • který týden se má kopírovat (například aktuální)
  • o kolik týdnů se má zdrojový týden posunout


Kdy se spouští (kopíruje rozvrh hodin)

Spouští se každý den noci.
Příklad: v pondělí v noci kdy se zjistí že týden (29.11. – 5.12.) je prázdný – viz. předchozí příklad. Proto doporučujeme vždy ráno zkontrolovat, že se rozvrh hodin podařilo nakopírovat.
Pokud například ve středu vymažete lekce z hlídaného rozvrhu, v noci asistent zkontroluje, zda je splněna podmínka a nakopíruje lekce dle nastavení. Opět doporučujeme ve čtvrtek ráno zkontrolovat nakopírovaný rozvrh.Takto je označen rozvrh hodin, u kterého je nastaveno automatické kopírování.


Podmínky a pravidla pro správné fungování

  • Asistent musí být povolený a správně nastavený (nastavujeme my).
  • Nový týden musí být prázdný (viz. příklad 29.11. – 5.12.). V případě že je tam nějaký termín, asistent nenakopíruje žádný další termín.
  • Vždy se kopírují lekce z celého týdne – tzn. od pondělí 0:00 do neděle 23:59.
  • Vždy se kopíruje pouze jeden týden.
  • Podmínky pro kopírování lze nastavit pro každý rozvrh hodin individuálně.
  • Kopíruje se kompletní informace zadaná u termínů kromě poznámky.


Na druhém řádku je uvedeno, že se jedná o rozvrh hodin u kterého je nastaveno automatické kopírování.


Kde najdu

Plovoucí menu – Asistent
Plovoucí menu – Rozvrhy


PROVOZOVATEL