Administrace kurzů

Administrace kurzu


Co je to kurz

Kurz v našem rezervačním systému je část, kde si přesně definovaná skupina klientů může zvolit vymezený okruh lekcí. V rámci tohoto okruhu lekcí se může klient odhásit případně přehlásit na jiný termín, za podmínky že není obsazen. Každý klient který si může lekce objednávat musí byt zařazen v kurzu. Toto zařazení provede administrátor v části - Plovoucí menu - Klienti - Editace klienta.


Objednávka kurzu (klientem)

Na výběrové stránce se vám zobrazí kurzy, které mají nastaveno v administraci Zobrazovat kurz na výběrové stránce.

U každého kurzu se zobrazí úvodní text popřípadě fotografie (pokud je zadána). V perexu prosím nepoužívejte značky HTML, v popisu je použít můžete. Postupujte podle nápovědy. U každé položky najdete dvě tlačítka, jedno pro objednání kurzu, druhé pro podrobné informace.

Jednotlivé kurzy jsou zobrazeny pole pořadí, které nastavíte v Základním nastavení kurzu. Pokud je kurzů více, zobrazí se stránkování.


Výběrová stránkaDetail kurzuObjednání kurzu

Klient si objedná kurz tak, že vyplní formulář a tlačítkem odešle objednávku. Po odeslání objednávky se vygenerují e-maily majiteli rezervačního systému (popřípadě určenému administrátorovi) a klientovi. Do e-mailu se vloží detaily objednávky a platební údaje.

Dále se objednávka uloží do administrace, najdete ji Plovoucí menu - Kurzy a na zobrazené stránce pod odkazem na Nevyřízené žádosti.


Pří vyplňování kontaktních údajů se kontroluje, zda klientem zadaná e-mailová adresa již existuje v systému (administrace klientů). Pokud neexistuje, je založen nový klient a je nastaven, že je aktivní. Tato registrace klienta se nemusí potvrzovat tak jako při registraci do rezervačního systému (viz registrace klienta).


Administrace - základní informace

Základní informace lze měnit v části upravit kurz. Zde můžete změnit název, popis a umístění kurzu.


Vybrat si můžete ze dvou voleb:

  • Zobrazit kurz v zákaznické zóně
    V zákaznické zóně lze zjednodušeně objednat kurz. Toto je původní varianta objednání kurzu.
  • Zobrazit kurz na výběrové stránce
    V této části si klient může vybrat, zda si chce objednat celý kurz nebo jeho část. Vše se odvíjí od nastavení konkrétního kurzu.

Dále si můžete zvolit, v jakém pořadí se budou kurzy zobrazovat.


Administrace – filtr

Pokud máte zadáno více kurzů, můžete využít filtr, viz fotografie.Administrace – podrobnosti

Pokud chcete využívat objednávání přes výběrovou stránku, můžete ke kurzu přidat podrobnosti. Ty se dají doplnit na této stránce.


Oproti základním informacím, lze doplnit perex (úvodní text na výběrovou stránku). Dále můžete zadat data o začátku kurzu, instruktora, cenu a kapacitu. Následuje mapa místa, kde se lekce koná a fotografie. Tyto údaje jsou volitelné.


Dále můžete zvolit, zda si klient může objednat jednotlivé lekce v kurzu. Pokud zvolíte že může, doplňte prosím i cenu za jednotlivou lekci.


Administrace – termíny

Pokud v podrobnostech zvolíte, že leze objednat jednotlivé termíny, bylo by dobré doplnit i konkrétní termíny. Ty můžete doplnit v části termíny.


Pokud rozkliknete tuto část, můžete ihned vyplňovat. U každého termínu doplňte krátký název a zvolte datum. Po zadání uložte.


Pokud jste se dočetli až se, máte zadaný celý kurz, čeká vás poslední část, a to je propagace kurzu. Odkaz na výběrovou stránku se dá vložit do vašich www stránek, popřípadě ho umíme vložit do horního menu rezervačního systému. S touto možností vám rádi pomůžeme. Napište nám.PROVOZOVATEL