Administrace klientů

Import klientů z RS do skupiny

Pomocí této funkce si můžete vytvořit skupinu klientů do které si můžete naimportujete klienty. Následně můžete všem klientům v této skupině odeslat SMS zprávu nebo E-mail.


Před importem klientů se můžete rozhodnout, zda necháte skupinu promazat od již vložených klientů.


Každý klient se do jedné skupiny vloží pouze jednou. Případné duplicity se filtrují automaticky.


Pokud smažete skupinu, zrušíte s ní i zařazení klientů do této skupiny. Klienti se nesmažou.


Kde najdu

Plovoucí menu - Klienti - Skupiny


PROVOZOVATEL