Rezervace

Použitá terminologie

Rezervační systém – aplikace která "stojí" mezi klientem a majitelem studia. Prostřednictvím této aplikace je možné administrovat místa, termíny a aktivity. Klienti si mohou snadno rezervovat vybrané hodiny.

Majitel studia – osoba která je zodpovědná za chod studia. Této osobě se ve studiu vše podřizuje a rozděluje případné kompetence. Administruje rezervační systém, případně pověřuje kompetentní osobu.

Klient – je osoba, která navštěvuje studio a platí za navštívenou lekci.

Aktivita – lekce/hodina, kterou administrátor připraví pro své potenciální klienty.

Kredit – počet bodů, za které si lze objednat vybrané aktivity. Pokud nemáte dostatek kreditů musíte si je „dobít“.PROVOZOVATEL