Administrace - číselníky

Správa aktivit

Zde můžete vkládat, upravovat a mazat jednotlivé aktivity. Tyto aktivity jsou pevně spojeny s rozvrhem, kde se konají. Proto dříve než začnete zadávat nové aktivity, musíte mít založený rozvrh, viz. správa rozvrhů.

Význam jednotlivých polí ve formuláři

  • Akce – název akce
  • Doba trvání – čas v minutách určující délku akce, používejte 15 minutové intervaly
  • Místo – seznam nadefinovaných míst v předchozím kroku.
  • Popis – popis akce
  • Počet míst – počet klientů, kteří se mohou přihlásit na tuto akci
  • Počet kreditů – počet kreditů, které se odečtou/přičtou pokud si klient objedná/zruší tuto akci.
  • Instruktor/lektor – Jméno osoby která je za tuto akci zodpovědná
  • Aktivní – zda se má akce zobrazit

Pokud si necháte definované aktivity vypsat, je možné je filtrovat podle místa do kterého akce patří.

Kde najdu

Plovoucí menu - Aktivity


PROVOZOVATEL