Web stránky

Vložení obrázkového bloku

Aby jste mohli úspěšně vložit obrázek na Váš server je důležité nejdříve tento obrázek nahrát na server. To lze provést v sekci „soubory“. Každý soubor musí být umísěn ve vybrané skupině souborů. Skupiny souborů slouží k jednodušší orientaci mezi soubory a lze je neomezeně vytvářet a měnit v sekci „skupiny souborů“.

Pokud máte obrázky již na serveru nahrané, můžete je začít vkládat do obsahové části serveru. K tomuto slouží nástroj „vložit obrázek“. Obrázky můžete vkládat na místo, kde ho požadujete. Po kliknutí na odkaz „vložit obrázek“, se na všech místech kam jde vložit obrázek objeví tlačítko „Vložit obrázek“. Vyberte si místo, kam chcete vložit obrázek a klikněte na vybrané tlačítko. Zobrazí se vám formulář, do kterého můžete zadat informace důležité pro zobrazení obrázku.

Nejdůležitější na tomto formuláři je prvek, kde si můžete vybrat obrázek, který se má zobrazit. K tomu slouží hned první výběr. Po úspěšné volbě obrázku můžete doplnit alternativní text k tomuto obrázku. Dále můžete měnit rozměry, rámeček, obtékání a zarovnání obrázku. Podobně jako u textového bloku můžete definovat i u obrázkového bloku odkaz na jiný objekt.PROVOZOVATEL