Web stránky

Zobrazení hlavního nadpisu (H1)

V některých případech potřebujete zrušit zobrazování hlavního nadpisu na stránce, k tomuto slouží nová volba „zobrazit hlavní nadpis (H1)“. Standardně je tato volba zapnuta – to znamená standardně se nadpis zobrazuje.PROVOZOVATEL