Administrace klientů

Platební modely

Jaký platební model bude klient využívat určuje pouze administrátor. Doporučujeme tyto informace detailně popsat v provozním řádu.

Každý klient může využívat jeden z těchto platebních modelů:

  1. KREDIT (bez omezení) - ve skupině KREDIT (bez omezení) klienti platí za lekce tolik kreditů, kolik je uvedeno při vytváření rezervace. V případě že na svém účtu nemají dostatečný počet kreditů, nemohou si objednat další akci. Další kredit jim může dobít administrátor zpravidla po zaplacení.
  2. KREDIT (s omezením) – tato skupina klientů je stejná jako jako skupina číslo 1 s tím rozdílem že kredity mají omezenou platnost. Platnost kreditů (expiraci kreditů) zadává administrátor při dobíjení kreditů.
  3. PAUŠÁL - skupina PAUŠÁL znamená, že klient dostane přístup do rezervačního systému studia na určitou dobu (týden, měsíc, rok….). V tomto období může klient objednávat lekce dle svého uvážení. Datum konce období se zadává přímo ve formuláři v administraci u konkrétního klienta. Pokud je klient zařazen v této skupině, v zákaznické zóně vidí pouze datum, kdy mu končí předplacené období. Historii pohybu kreditů klient nevidí.

Příklad

Kde najdu

Plovoucí menu - Klienti


PROVOZOVATEL