Zpravodaj

Vytvoření nového zpravodaje

Kliknutím na tento odkaz můžete vytvořit nový zpravodaj pro své klienty. Po kliknutí se Vám zobrazí formulář do kterého můžete základní prvky zpravodaje.

Do prvního pole zadejte název zpravodaje. Tento název je použit také jako předmět rozesílaného e-mailu.

Druhé pole je určeno pro vlastní text zpravodaje, tento text bude zobrazen v těle emailové zprávy.

Po uložení zpravodaje, můžete přidávat i přílohy, více v sekci přílohy.

Upozornění

Odesílatel zpravodaje nese plnou zodpovědnost za rozeslání zpravodaje a případné spory mezi koncovým klientem a odesílatelem.PROVOZOVATEL